Su Arıtma Sistemleri
 
 
 
 

 

İÇME SUYU 
 

 

| Genel Bilgi | Suyun Tanımı | Sudaki Kirleticiler | Arıtım Yöntemleri |
| İçme Suyunun Niteliği | Ro Sistemleri |

Genel Bilgi

Su...Yokluğu yaşamin sonu demek. Ancak kullandığımız su, çevresel ve doğal nedenlerle her zaman istenilen koşullara uygun olmayabilir. Nehir ya da göl gibi yüzey kaynaklarından elde edilen ham suda "askıda katı madde" olarak adlandırılan çamur, kum, kil gibi tortu yapıcı maddeler vardır.

Yer altı kaynaklarından sağlanan sularda ayrıca kireç ve mineraller bulunabilir. Sulara çeveseI kirlenmenin etkisiyle zararlı atıklar da karışabilir.

Suyun içinde doğal olarak bulunan ya da sonradan karışan maddelerin bir kısmı insan sağlığı, kullanılan cihaz ve makinalar, su tesisatları için kabul edilemeyecek özellikte olabilir. Suyun sanayide katkı maddesi olarak kullanıldığı proseslerde istenmeyen maddeler ürünün kalitesini etkileyebilir. Evsel kullanımlarda "sertsu" olarak bilinen kireçli su temizlikte sorunlar yaratabilir. İçme suyu kullanımlarında, sağlık için, suyun tortu maddelerinden, kireçten, kokudan veya kimyasal atıklardan arıtıması gerekir.

Su arıtımı, 20.yüzyılın son çeyreğinde, bütün dünyada çok hızla yaygınlaştı. Kamu kuuruluşları ve kurumları, belediyeler, sağlık, sanayi ve ticaret kuruluşlan ve konutlar gibi çok değişik alanlarda yüksek kaliteli su arıtma sistemlerine duyulan gereksinim önemli bir artış gösterdi. Suyun niteliğine ilişkin çok değişik isteklerin ortaya çıkması, kullanım alanlarının yaygınlaşması su arıtım sanayisini var olan teknolojiyi ilerletmeye, çeşitli yöntemleri birleştirmeye ve yeni teknikler geliştirmeye yöneltti.

Nüfus artışı, fazla su kullanımı ve kimyasal atıklar yüzünden su kaynakları giderek daha fazla kirleniyor. Kullanılan ve tüketilen suyun kalitesine ilişkin beklentiler daha hassaslaşmış, standartlarda daha yüksek nitelikler aranmaya başlanmıştır. Üretim sürecinin ya da ürünün bir malzemesi olarak ultra saf suya gereksinim duyan yüksek teknoloji ürünleri hızla gelişmektedir. Bütün bu süreçler, su arıtımı konusunun yirmi birinci yüzyılda daha önem kazanacağı, buna bağlı olarak su arıtma tekniklerinin daha hassaslaşacağı ve yaygınlasacağı söylenebilir.

Su arıtım sorunlarının ve tekniklerinin çesitliliği ekonomik, amacı sağlayabilecek, verimli, standartlara uygun ve güvenilir bir ürün ve teknigin seçilmesi başarılı bir uygulamanın yapılması için su özellikleri ve arıtım teknikleri üzerine bilgi sahibi olmayı gerektiriyor

Su ve suarıtmala ile ilgili merak ettiğiniz herşeyi sitemizde bulabilirsiniz 26 yıllık B M S markası kalite ve sağlıktan ödün vermeden su arıtma imalatını ve satışına devam etmektedir. Önce insan,
önce sağlık....

 

İçme Suyunun Niteliği

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 266
İÇİLEBİLİR SULARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
1. Zehirli Maddeler
Maddenin Adı Ölçü - Birim
Tavsiye Edilen Miktar
En Fazla Miktar
Kurşun mg/L
-
0.05
Krom mg/L
-
0.05
Arsenik mg/L
-
0.05
Selenyum mg/L
-
0.01
Siyanür mg/L
-
0.01
Kadmiyum mg/L
-
0.0005
Gümüş mg/L
-
0.05
2. Sağlığa Zararlı Maddeler
Maddenin Adı Ölçü - Birim
Tavsiye Edilen Miktar
En Fazla Miktar
Florür mg/L
0,8-1,7
1,4-2,4
Nitrat mg/L
-
45
3. Sağlığa/İçilebilme Özelliğine Etki Eden Maddeler
Maddenin Adı Ölçü - Birim
Tavsiye Edilen Miktar
En Fazla Miktar
Renk PtCo
5
50
Bulanıklık NTU
5
25
Buh. Kalıntısı mg/L
500
15000
Klorür mg/L
200
600
Serbest Klor mg/L
0,1
0,5
Sülfat mg/L
200
400
Demir mg/L
0,3
1,0
Mangan mg/L
0,1
0,5
Bakır mg/L
1,0
1,5
Çinko mg/L
5
15
Kalsiyum mg/L
75
200
Magnezyum mg/L
50
150
Magnezyum Sodyum Sülfat mg/L
100
500
Alkilbenze Süfanat mg/L
0,5
1,0
Fenolik Maddeler mg/L
-
0,002
Ph mg/L
7,0-8,5
6,5-9,2
Sertlik (CaCO3) mg/L
-
500
4. Kirlenmeyi Gösteren Maddeler
Maddenin Adı Ölçü - Birim
Tavsiye Edilen Miktar
En Fazla Miktar
Karbon Klor Ekstraktı mg/L
0,2
0,05
Nitrit mg/L
-
0,05
Amonyak mg/L
-
0,05
5. Radyoaktif Maddeler
Maddenin Adı Ölçü - Birim
Tavsiye Edilen Miktar
En Fazla Miktar
Alfa Aktivitesi pCi/L
0,1
2,7
Beta Aktivitesi pCi/L
1
27

Genel Bilgi

Su...Yokluğu yaşamin sonu demek. Ancak kullandığımız su, çevresel ve doğal  edenlerle her zaman istenilen koşullara uygun olmayabilir. Nehir ya da göl gibi yüzey kaynaklarından elde edilen ham suda "askıda katı madde" olarak adlandırılan çamur, kum, kil gibi tortu yapıcı maddeler vardır.

Yer altı kaynaklarından sağlanan sularda ayrıca kireç ve mineraller bulunabilir. Sulara çeveseI kirlenmenin etkisiyle zararlı atıklar da karışabilir.

Suyun içinde doğal olarak bulunan ya da sonradan karışan maddelerin bir kısmı insan sağlığı, kullanılan cihaz ve makinalar, su tesisatları için kabul edilemeyecek özellikte olabilir. Suyun sanayide katkı maddesi olarak kullanıldığı proseslerde istenmeyen maddeler ürünün kalitesini etkileyebilir. Evsel kullanımlarda "sertsu" olarak bilinen kireçli su temizlikte sorunlar yaratabilir. İçme suyu kullanımlarında, sağlık için, suyun tortu maddelerinden, kireçten, kokudan veya kimyasal atıklardan arıtıması gerekir.

Su arıtımı, 20.yüzyılın son çeyreğinde, bütün dünyada çok hızla yaygınlaştı. Kamu kuuruluşları ve kurumları, belediyeler, sağlık, sanayi ve ticaret kuruluşlan ve konutlar gibi çok değişik alanlarda yüksek kaliteli su arıtma sistemlerine duyulan gereksinim önemli bir artış gösterdi. Suyun niteliğine ilişkin çok değişik isteklerin ortaya çıkması, kullanım alanlarının yaygınlaşması su arıtım sanayisini var olan teknolojiyi ilerletmeye, çeşitli yöntemleri birleştirmeye ve yeni teknikler geliştirmeye yöneltti.

Nüfus artışı, fazla su kullanımı ve kimyasal atıklar yüzünden su kaynakları giderek daha fazla kirleniyor. Kullanılan ve tüketilen suyun kalitesine ilişkin beklentiler daha hassaslaşmış, standartlarda daha yüksek nitelikler aranmaya başlanmıştır. Üretim sürecinin ya da ürünün bir malzemesi olarak ultra saf suya gereksinim duyan yüksek teknoloji ürünleri hızla gelişmektedir. Bütün bu süreçler, su arıtımı konusunun yirmi birinci yüzyılda daha önem kazanacağı, buna bağlı olarak su arıtma tekniklerinin daha hassaslaşacağı ve yaygınlasacağı söylenebilir.

Su arıtım sorunlarının ve tekniklerinin çesitliliği ekonomik, amacı sağlayabilecek, verimli, standartlara uygun ve güvenilir bir ürün ve teknigin seçilmesi başarılı bir uygulamanın yapılması için su özellikleri ve arıtım teknikleri üzerine bilgi sahibi olmayı gerektiriyor

Su ve suarıtmala ile ilgili merak ettiğiniz herşeyi sitemizde bulabilirsiniz 26 yıllık B M S markası kalite ve sağlıktan ödün vermeden su arıtma imalatını ve satışına devam etmektedir. Önce insan,
önce sağlık....

Suyun Tanımı

 

Sudaki Kirleticiler

RENK, KOKU VE BULANIKLIK
Genel olarak içme ve kullanma sularınınistenmeyen vasıflarıdır. Analizlerde görünüş ve biçim olarak belirlenir. Havalandırma, dinlendirme, çöktürme ve filtre etme işlemleri ile giderilir. Sudaki bulanıklığın neden olduğu bir hastalık vb olmamasına rağmen; suların bulanık olması suda baska kirleticilerin olduğuna işarettir.

İLETKENLİK

Suyun içerdiği çözünmüş iyonların miktarını belirler. Su saflaştıkça iletkenlik azalır. Birimi direnç biriminin tersi olup, µS/cm ‘dir. Özellikle; elektronik, cam, boyahane, akü, laboratuar vb sektörlerde düşük iletkenliğe sahip sular istenmekte yada sular buna göre arıtılmaktadır.

TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI MADDE TDS

Suda çözünmüş tüm katıların toplamını gösterir ki, iletkenlik ile aralarında ½ ye yakın bir doğru orantı vardır.

pH DEĞERİ

pH suyun içerdiği  hidrojen (H+) iyonlarının eksi logaritmasıdır.

Ham suyun pH’ını, çözünmüş olarak bulunan karbonat, bikarbonat ve karbondioksit belirler. Sularda istenen pH değeri kullanım noktasına göre 5,5 ile 8,5 arasında değişir.

ALKALİNİTE

Suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve bikarbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol ftalein), M (metil oranj) alkaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun içerdiği hidroksit, karbonat, bikarbonat miktarı bulunur.

DEMİR
Suya renkli ve tortulu bir görüntü verir. Buhar kazanlarında tortunun temel kaynağıdır. Tekstil, deri ve kağıt sanayiinde sorunlar yaratır. Bunun dışında tüm kullanımlarda; tesisatta ve son kullanım noktalarında tıkanma, renk, koku gibi sorunlara neden olur.

SİLİS
Buhar kazanlarında ve soğutma kulelerinde silikat taşı yapar. Kazan suyunda biriken silikatların buharla taşınmasından buhar türbinlerinin kanatlarında birikinti oluşturarak, buhar türbinlerinde hasarlar oluşturur. Kazanlarda oluşan ısı kayıplarının başlıca nedenlerindendir.

ASKIDA KATI MADDELER
Suda çözünmeyen maddeler olarak ifade edilir. Kullanım noktalarında birikintiler ve tıkanmalar oluşturur.

SERTLİK
Sert su kalsiyum, magnezyum veya ikisinin karışımını içeren jeolojik katmanlardan gelen sudur. Suyun içerdiği çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzları, suların sertliğini belirler. Suların sertliği,  uygulamada yaygın olarak içerdikleri sertlik veren maddelerin CaCO3 cinsinden miktarı ile (yani mg/L CaCO3 olarak) belirlenir.

Sertlik İkiye Ayrılır:

  • Geçici sertlik (alkali sertliği)
  • Kalıcı sertlik

Geçici  Sertlik; suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlarının miktarını belirler. Su ısıtıldığı zaman geçici sertlik veren maddeler karbondioksit vererek ayrışır. Kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit çökerek ayrılır. (Bunların çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır.) Bu şekilde ısıtılarak giderilen sertliğe geçici sertlik denir.

Kalıcı Sertlik;   Magnezyum ve kalsiyum sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe
ise kalıcı sertlik denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr olup,
alkalite oluşturmaz ve ısı aktarım yüzeylerinde sert birikinti oluştururlar. Bu nedenle katma
suyunda sertlik istenmez.

Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına, toplam sertlik (TH) denir. Sertlik magnezyum ve kalsiyum tuzlarından oluştuğundan bazen magnezyum ve kalsiyum sertliği diye de ikiye ayrılarak tanımlanabilirler.

Suyu sert yapan maddeler; Yeraltı sularından çözünen kaya ve minerallerdeki Ca ve Mg iyonları, suyun sert olmasına neden olur. Bölgedeki toprak yapısına göre su, 4 Fr sertliğinden 180 Fr ertliğine kadar çok farklı kireç değerleri içerebilir.

Sertlik ölçümü; Sertlik, ya CaCO3 türünden yada Fr sertliği türünden belirtilir. Diğer birimler aşağıda verilmiştir.

Fr : Fransız sertliği,   dH : Alman sertliği,   İs : İngiliz Sertliği
Sertlik Birimleri ve Birbirine Dönüşümü

 

mval/lt.

dH

Fr

İS

ppm CaCO3

1 mval/lt.

1.0

2.8

5.0

3.5

50.0

1 dH

0.357

1.0

1.79

1.25

17.9

1 Fr

0.2

0.56

1.0

0.7

10.0

1 İS

0.286

0.8

1.43

1.0

14.3

1 ppm CaCO3

0.02

0.056

0.1

0.07

1.0

Arıtım Yöntemleri 

Kirleticiler

Sorunlar

Arıtım Yöntem(ler)i

Tortu

Tıkanmalar ve yüksek bulanıklık

Kum Filtre

Organik madde

Tat, koku, renk

Karbon Filtre

Kireç

Tesisat ve kazanlarda tıkanma

Yumuşatma Sistemi

Hidrojen sülfür gazı

Çürümüş yumurta kokusu

Oksidasyon + Karbon Filtre

Bakteri

Sudan kaynaklanan hastalıklar

Kaynatma, klorlama,ultraviyole, ozon

Düşük pH

Asidik su

Dozaj Pompası (Kireç)

Yüksek pH

Bazik su

Dozaj Pompası (Asetik asit)

 


Tasarım : Prowebci.com

gaziantep su arıtma güneydoğu su arıtma guneydogu linio su aritma sistemleri adana su arıtma , kilis su arıtma ,nizip su arıtma